Historie

Počátky fotbalového oddílu začínají v roce 1929 pod názvem DSK ( Dělnický sportovní klub). Těsně po válce byl v Kosticích utvořen další fotbalový oddíl a to Rudá Hvězda.

Činnost obou oddílů, však neměla dlouhého trvání a po několika letech byl po reorganizaci tělovýchovy v našem státě, vytvořen jediný oddíl a to pod názvem Sokol, který používáme doposud. Bylo zřízeno nové hřiště na Drahách, postaveny nouzové kabiny. Sportovní úspěchy se dostavovaly také, protože mužstvo dospělých hrálo po většinu času krajské soutěže, které byly ovšem organizovány úplně odlišně než dnes, takže porovnávání tehdejší úrovně a současné není možné. Z této doby jsou již první zmínky o mládeži, která v oddíle již fungovala.