Osvětlení hřiště

16.07.2016

< Zpět na aktuality

Osvětlení hřiště – I. ETAPA – vyvěšeno 15.7.2016

TJ Sokol Kostice,
Nám. Osvobození 23,
691 52 Kostice
zastoupený Miroslavem Ořeským předsedou,
IČ: 18511244
ve smyslu § 48 zákona č. 137/2006 Sb., o věřejných zakázkách tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce – název zakázky “GENERÁLNÍ OPRAVA OSVĚTLENÍ FOTBALOVÉHO HRIŠTĚ – I. ETAPA”.

ODKAZ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A PODMÍNEK: _____